ES investicijos

 

Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „BM Baltic“ gamyboje

 

UAB „BM Baltic“ įgyvendina iš dalies Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „BM Baltic“ gamyboje“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0101).

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Priemonės tikslas: paskatinti pramonės mažas ir vidutines įmones ( MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Projekto įgyvendinimo metu keliamas tikslas - įmonės gamybos ir susijusių procesų skaitmeninimas, diegiant programinę įranga, taip pat įsigyjant našią, su skaitmeninėmis technologijomis integruotą įrangą ir taip sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

UAB „BM Baltic“– lietuviško kapitalo įmonė, įsikūrusi 2011 metais ir subūrusi entuziastingų ir patyrusių specialistų komandą. Pjovimas šviesolaidiniu lazeriu, frezavimas ir graviravimas – tai hidraulinėje inžinerijoje, automobilių pramonėje, reklamos gamyboje, baldų pramonėje plačiai taikomos technologijos. Atliekami darbai su įvairiomis medžiagomis: metalu, medžiu, plastiku, stiklu, keramika.

Siekiant išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą Lietuvos bei eksporto rinkose įmanoma tik taikant skaitmenines technologijas ir diegiant su skaitmeninėmis technologijomis integruotus didelio našumo įrenginius.

Įmonė atliko technologinį auditą, po kurio ketina įdiegti programinę įrangą, taip pat įsigyti modernią su skaitmeninėmis technologijomis integruotą įrangą tokiu būdu išplečiant gaminių asortimentą.

Planuojama gaminti aukštesnės kokybės gaminius ir prisitaikančius prie augančių vartotojų poreikių. Tai leis padidinti gamybos apimtis ir įmonės darbo našumą.

Projekto biudžetas: 650 160,50 Eur;

Projekto finansavimas: 292 572,23 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 m. pab.